Που βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη ?

Πήρε τον παγκόσμιο χάρτη και βγήκε να ρωτήσει να του δείξουν που βρίσκεται η Ελλάδα!

close