Ολόκληρη αποθήκη καταστρέφεται σε δευτερόλεπτα με μια απλή απροσεξία

Παραμένει άγνωστο αν ο απρόσεκτος εργαζόμενος τραυματίστηκε ή αν έχασε τη δουλειά του μετά το ατυχές συμβάν.

close