Η πολωνοί έχουν εφεύρει ένα νέο Παράξενο άθλημα

Το άθλημα έχει την ίδια βασική ιδέα της διελκυστίνδας, το αντίστοιχο παιχνίδι με το σχοινί μόνο που αντί το σχοινί, οι παίκτες προσπαθούν να χειραγωγήσουν ένα μεγάλο κανό. Τα μέλη της κάθε ομάδας χρησιμοποιούν κουπιά με ταυτόχρονη κίνηση και ταχύτητα για να ωθήσουν το κανό στην άλλη πλευρά της γραμμής αντίστοιχα.