Αυτός ο κύβος δεν είναι απλά ένας κύβος (Video)

Το Geobender είναι ένα ενδιαφέρον μικρό παιχνίδι που αποτελείται από πυραμίδες που συνδέονται μεταξύ τους με μαγνήτες σπανίων γαιών…

via

close