Ο ορισμός του παρά τρίχα

Στο παρά τσακ.. που λέμε! Ο ορισμός του παρά τρίχα.

close