Όταν η συχνότητες παίρνουν Μορφή (Βίντεο)

Η επίδραση των διαφορετικών συχνοτήτων στην ύλη δημιουργούν Γεωμετρικά Σχήματα. «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και η γη ήταν άμορφη και έρημη .. και σκοτάδι ήταν επάνω στο πρόσωπο της αβύσου και Πνεύμα του Θεού εφέρετο επάνω στα νερά. Και είπεν ο Θεός, Ας γίνει το φως και έγινε φως » Ο Θεός δηλαδή κάλεσε με τον Λόγο του την δημιουργία σε ύπαρξη.. Οι τέσσερις διαστάσεις στις οποίες ζούμε, δεν υπήρχαν έως ότου ο Θεός είπε κάτι.

Σύμφωνα, με τη θεωρία χορδών, οι χορδές ήταν πάντα εκεί, αλλά μέχρι ο Θεός να μιλήσει στην δημιουργία και αυτή να αρχίσει να παίζει σαν ένα μουσικό όργανο, η ύλη δεν υπήρχε. Το ακόλουθο πείραμα δείχνει πως ανόργανη ύλη (στην προκειμένη περίπτωση αλάτι) κάτω από διαφορετικές δονήσεις δημιουργεί διάφορα σχήματα. Πρόκειται για μια χαλύβδινη πλάκα που είναι συνδεδεμένη με μια ηχητική πηγή , και που πάνω της έχουν ρίξει αλάτι. Αλλάζοντας τις συχνότητες του ήχου…το σκορπισμένο αλάτι αρχίζει να σχηματίζει γεωμετρικά σχήματα.

close