Τι συνέβη σε αυτό το αυτοκίνητο; [video]

Η φωτογραφία είναι 100% αληθινή και αποτελεί αποτέλεσμα ενός φαινομένου που δεν θα θέλατε να βιώσετε. Πρόκειται για το φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται ρευστοποίηση εδάφους και το οποίο παρατηρείται συνήθως μετά από ένα σεισμικό γεγονός. Το φαινόμενο παρατηρείται πιο συχνά σε ένα κορεσμένο ή μερικώς κορεσμένο αμμώδες έδαφος το οποίο ουσιαστικά με την ανάδευση που προκαλεί ο σεισμός χάνει την αντοχή και την συνοχή του, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται σαν ένα υγρό. Το βίντεο εξηγεί με πολύ απλό τρόπο την όλη διαδικασία μέσα από μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση.

close