Νότια Ιταλία: Griko η Γλώσσα που ομιλείται από τους Ελληνόφωνους δήμους – τα χωρία- όπως λέγονται στην τοπική γλώσσα

Η Γκρίκο ομιλείται στην σημερινή Grecìa Salentina, τη Σαλεντινή Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην νότια Απουλία . Οι ελληνόφωνοι δήμοι – τα χωρία- όπως λέγονται στην τοπική γλώσσα είναι τα εξής: Καλημέρα, Στερνατία, Τσολλίνο, Κοριλιάνο ντ-Ότραντο, Σολέτο, Μελπιγνιάνο, Μαρτιγνιάνο, Μαρτάνο και Καστιγνιάνο ντέι Γκρέτσι, Καρπιγνιάνο Σαλεντίνο,και Κουτροφιάνο. Η ελληνόφωνη περιοχή ήταν ευρύτερη έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Η Γκρίκο περιέχει πολλά δωρικά στοιχεία αλλά και σε μεγάλο βαθμό, χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής βυζαντινής και νέας Ελληνικής γλώσσας.

Αυτό το συμπεραίνουμε κάνοντας μία σύγκριση φωνητική, συντακτική, μορφολογική και λεξιλογική μεταξύ της Γκρίκο και της Νέας Ελληνικής. Η Γκρίκο είναι σαφώς στενά συνδεδεμένη με την ελληνική παρουσία στην περιοχή. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι Έλληνες και πότε ήλθαν στο Σαλέντο; Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα η Ελληνική παρουσία στο Σαλέντο ανάγεται στον 16ο αιώνα π.Χ. με τους Μυκηναίους ναυτικούς, οι οποίοι ανάμεσα στα μέσα του 15ου και στις αρχές του 14ου αιώνα π.Χ., ίδρυσαν μερικές παραθαλάσσιες κοινότητες που είχαν οχυρωματικά τείχη και μια διάρκεια εκατοντάδων χρόνων, φτάνοντας μέχρι την εποχή του σιδήρου.

Πηγή

About The Author

Δείτε Επίσης