Αυτή η κατεδάφιση σιλό δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί πιο στραβά

Εκ πρώτης όψεως φαινόταν μια πολύ απλή εργασία κατεδάφισης, ωστόσο το πράγμα δεν πήγε βάσει σχεδίου…

close