Αντιμετωπίζοντας τους γείτονες που κάνουν θόρυβο από πάνω

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως… οφθαλμόν αντί οφθαλμού!

via

close