Το καθεστώς αυτό προσπαθούν να αλλάξουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις δίνοντας όμως έναν άνισο αγώνα με τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά που επικρατεί στη Βραζιλία.

via