Το καημένο το παιδί πρέπει να μπερδεύτηκε! Παρατηρείστε τις εκφράσεις του προσώπου του, καθώς γίνεται όλο και πιο επιφυλακτικός με τις απαντήσεις που δίνει!

Πηγή

Category:

Αστεία