Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που καταφέρνουν με επιτυχία να μιμηθούν φωνές άλλων ανθρώπων. Σε αυτό το βίντεο όμως θα δείτε κάτι το διαφορετικό. Αυτός ο άνθρωπος που θα δείτε στο βίντεο καταφέρνει να μιμηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία τις φωνές και κραυγές πολλών ζώων!